Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Karczmiskach

Kilka słów o Przedszkolu

Kilka słów o przedszkolu w Karczmiskach

  Historia Przedszkola w Karczmiskach sięga początku lat sześćdziesiątych minionego stulecia. Założycielką przedszkola była Pani Stanisława Godlewska.

Obecnie przedszkole składa się 10 oddziałów – 6 oddziałów w Karczmiskach i po dwa oddziały na Głusku Dużym i Słotwinach. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina
w Karczmiskach.  Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-16:00.W czasie całodziennego pobytu, dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie.
 Nasza kadra jest doświadczonym i wykwalifikowanym gronem pedagogicznym, które czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków.  Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudniony jest personel obsługowy, który uczestniczy w całokształcie naszych działań opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych. W przedszkolu znajdują się przestronne i kolorowe sale, urządzone estetyczniei funkcjonalnie, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zorganizowane w salach kąciki zainteresowań, zgromadzone zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnej aktywności.

Przedszkole pracuje w oparciu o programy: "Nasze przedszkole"  M. Kwaśniewskiej,  W. Żaby-Żabińskiej zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka.

Oprócz zajęć programowych dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych:  języka angielskiego, muzycznych, ruchowych. Nauczyciele Przedszkola wychwytują deficyty rozwojowe dzieci i pomagają każdemu dziecku właściwie się rozwijać. Metody i formy pracy dostosowują do możliwości dzieci, tworzą atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedą a dla dzieci z opiniami, organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania  lub zajęcia korekcyjno -kompensacyjne.

 Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę, a są to:

• Pasowanie na przedszkolaka;
• Pożegnanie Lata
• Andrzejki;
• Konkursy
• Mikołajki;
• Jasełka w połączeniu z wigilią;
• Bal Karnawałowy;
• Dzień Seniora
• Dzień Dziecka – Dzień Sportu;
• Pożegnanie Sześciolatków

Przedszkole bierze też udział w ogólnopolskich  akcjach „Góra Grosza” Pomóż dzieciom przetrwać zimę" ", dzieci zbierają też nakrętki .

Placówka współpracuje z  Gminną Biblioteką i Domem kultury w Karczmiskach, Ochotnicza Strażą Pożarną, Klubem Seniora, dzieci odwiedzają pocztę, poznają pracę ludzi różnych zawodów (pielęgniarki, sprzedawcy, policjanta, strażaka)

 Przedszkole w Karczmiskach czynnie współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami przedszkola, mają wpływ na decyzje podejmowane w przedszkolu, są jego aktywnymi uczestnikami, chętnie angażują się w różne akcje ,wspierają placówkę.

W przedszkolu dzieci podlegają określonemu rytmowi dnia - rutyna i powtarzalność określonych czynności wpływają pozytywnie na rozwój dziecka. „Ramowy rozkład dnia” obowiązuje od rozpoczęcia pracy przedszkola aż do jego zamknięcia, a rytm dnia wyznaczają posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 PRZED ŚNIADANIEM

Dzieci przychodzą do przedszkola w różnym czasie -  od 6.30 do 8  - w zależności od tego, jak pracują ich rodzice. W tym czasie mogą bawić się same w "kącikach tematycznych"
(np. w kąciku fryzjerskim, w "kuchni", w "sklepiku") lub w grupie, w zależności od własnej inwencji, ale zawsze pod czujnym okiem wychowawcy. Śniadanie poprzedzają ćwiczenia poranne - dzieci gimnastykują się, wykonują proste ćwiczenia gimnastyczne, takie jak np. rozciąganie, skłony, wymachy.

Po zajęciach ruchowych dzieci przygotowują się do śniadania - maluchy myją ręce w łazience i zasiadają do stołów. Starsze dzieci pełnią dyżury w czasie posiłków i pomagają wychowawczyniom w roznoszeniu zastawy i jedzenia. Śniadanie trwa około pół godziny. Dzieci w przedszkolu potrafią jeść samodzielnie, nie znaczy to jednak, że w ogóle nie potrzebują pomocy. Czasem rozleje się kakao, czasem na podłogę spadnie widelec albo łyżka, a na spodnie wyleje się zupa mleczna. Nauczycielki pomagają dzieciom przy posiłkach, w razie potrzeby przebierają ubrudzone spodnie i koszulki. Kiedy śniadanie
się kończy, panie woźne sprzątają ze stołów, a dzieci zabierają się do zabawy i nauki.

PRZED OBIADEM

Po śniadaniu pełne energii dzieci rozpoczynają zajęcia i zabawy edukacyjne kierowane przez nauczyciela (jest to tzw. "zintegrowana działalność edukacyjna", która jest prowadzona na podstawie przyjętej przez przedszkole podstawy programowej) na przemian z zajęciami ruchowymi. W przedszkolu dzieci uczą się przez zabawę! Do zajęć edukacyjnych należą zajęcia plastyczne, muzyczne, matematyczne, słuchanie opowiadań
i wierszyków, omawianie historyjek obrazkowych. Aby dzieci się nie znudziły, zarówno zajęcia edukacyjne, jak i ruchowe, trwają około pół godziny. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają różnice indywidualne, dostosowują kary pracy stosownie do umiejętności
 i możliwości grupy, nie korzystają z gotowych ofert edukacyjnych.

Po zajęciach edukacyjnych, dzieci bawią się, dla przeciwwagi, w ruchu. Jeśli pogoda na to pozwala gry i zabawy sportowe odbywają się w przedszkolnym ogrodzie. Ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla prawidłowego rozwoju dzieci. W tym czasie przedszkolaki bawią się pod okiem nauczyciela, ale swobodnie - według własnej inwencji
(co oznacza, że nie są to zajęcia kierowane przez nauczyciela).

Zajęcia dla młodszych dzieci są trochę inne niż dla starszych. 3-latki więcej czasu spędzają na zabawie (bawią się same albo w zabawy zorganizowane przez nauczyciela), starsze dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych przeprowadzanych w oparciu o podstawę programową. Przed obiadem nauczyciele organizują również spacery po najbliższej okolicy, wycieczki do parku lub do lasu, zabawy w ogródku. Po powrocie do przedszkola, dzieci przebierają się, myją ręce i przygotowują się do obiadu. Podobnie jak przy śniadaniu, panie wychowawczynie, panie woźne i pełniące dyżury starszaki rozdają dzieciom posiłki, a dzieci starają się samodzielnie jeść. Obiad trwa około pół godziny.

PO OBIEDZIE

Po zakończeniu obiadu dzieci udają się na odpoczynek poobiedni. Dla młodszych dzieci (3-latków) oznacza to "leżakowanie". Czemu służy leżakowanie? Choć część dzieci za nim nie przepada, jest jednak niezbędne dla ich dobrego samopoczucia. Bez poobiedniej drzemki maluchy nie byłyby wypoczęte w dalszej części dnia. Starsze dzieci po obiedzie również odpoczywają, np. leżąc na dywanie i słuchając bajki lub wykonując wraz z nauczycielem ćwiczenia relaksacyjne. Odpoczynek trwa do podwieczorku. Podwieczorek jest krótszy
niż śniadanie i obiad, ale tak jak przy śniadaniu i obiedzie, tak i tu obowiązują dzieci dyżury.

Po podwieczorku nauczycielki prowadzą z dziećmi dodatkowe zajęcia - często
w postaci zajęć indywidualnych lub zajęć w małych grupach. W tym czasie odbywają się także zajęcia dodatkowe: zajęcia wczesnego wspomagania: kółka muzyczne, teatralne, plastyczne, przyrodnicze - w zależności od rodzaju zajęć dodatkowych, jakie prowadzi nauczyciel w grupie. Jest to również czas na gry dydaktyczne, ćwiczenia gramatyczne
i słownikowe, powtarzanie zdobytych informacji i omawianie tego, co zdarzyło się w ciągu dnia.

 

 DO WIDZENIA I DO JUTRA

Pierwsze dzieci wychodzą do domu o godzinie 13 (5- cio godzinny pobyt w przedszkolu to tzw. podstawa programowa). Później dzieci rozchodzą się do domów w zależności
od liczby godzin, na które pozostawiają  w przedszkolu.

 

Przedszkole systematycznie prowadzi własną Kronikę przedszkolną, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola a umieszczane w nim zdjęcia, 
są odzwierciedleniem tych wszystkich wydarzeń.