Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Karczmiskach

Składka na radę rodziców

Wysokość składek na rzecz Rady Rodziców Przedszkola w Karczmiskach na rok szkolny 2022/2023 ustala się następującej wysokości:

Na 1 dziecko w przedszkolu – 50,00 zł na rok,

Na 2 dzieci w przedszkolu - 30,00 zł na rok

Na 3 i powyżej zwolnienie z opłat

Termin płatności ustala się następująco: do 30 października 2022.

Wpłaty można dokonać na rachunek rady rodziców:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim oddział w Karczmiskach

nr rachunku 10 8734 00080040 2961 3000 0020