Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Karczmiskach

Historia

Historia Przedszkola w Karczmiskach sięga początku lat sześćdziesiątych minionego stulecia. Założycielką przedszkola była Pani Stanisława Godlewska, która była też pierwszą kierowniczką przedszkola. Siedzibą przedszkola był wtedy budynek dworski, który znajdował się przy pałacu w parku.

Jedną z pierwszych nauczycielek była Pani Kazimiera Piłat.

Później siedzibą przedszkola został pałac w parku, przedszkole liczyło 4 oddziały. Ponieważ pałac wymagał remontu przedszkole zostało przeniesione do szkoły i mieściło się w dwóch odrębnych budynkach: budynku szkoły i w domu nauczyciela. Po remoncie ponownie powstały 4 oddziały przedszkolne mieszczące się w salach pałacu.

 Kolejnymi dyrektorami przedszkola były Pani Jolanta Binięda, Pani Barbara Ganiec, Pani Małgorzata Adamczyk.

Przez kilka lat przedszkole liczyło 3 oddziały.

W roku 2006 przedszkole połączyło się ze Szkołą Podstawową i utworzono Zespół Szkół w Karczmiskach, którego dyrektorem został Janusz Raczkiewicz. Do dwóch oddziałów przedszkolnych mieszczących się w pałacu w parku uczęszczały dzieci młodsze, oddział sześciolatków mieścił się w budynku szkoły. W roku szkolnym 2007-2008 w szkole funkcjonowało 2 zerówki (przedszkole znów miało 4 oddziały). We wrześniu 2008 roku wszystkie oddziały przedszkolne zostały przeniesione do budynku szkoły podstawowej
(w tym roku przedszkole składało się z 3 oddziałów).

W roku 2011 w wyniku reorganizacji oświaty w Gminie Karczmiska, przedszkole, szkoły podstawowe z terenu gminy i gimnazjum połączone zostały w jeden Zespół Szkół w Karczmiskach. Dyrektorem głównym został Pan Piotr Długosz, sprawami przedszkola zajęła się Pani Wicedyrektor Joanna Brzozowska - Samolej.

W nowej strukturze organizacyjnej przedszkole liczyło 6 oddziałów. Oddział 3-latków został tymczasowo i na próbę przeniesiony do budynku przy ul. Plac Niepodległości, gdzie mieścił się GOK, ponadto powstały oddziały przedszkolne w Słotwinach i w Głusku.

Zainteresowanie i zapotrzebowanie na przedszkole z roku na rok rosło.

W roku szkolnym 2012/13 powstał dodatkowy oddział przedszkolny współfinansowany ze środków EFS (przedszkole liczyło 7 oddziałów: oddział w Głusku, oddział
w Słotwinach, 3 odziały w budynku po GOK, 3 oddziały w budynku szkolnym).

Przedszkole stało się placówką bardzo atrakcyjną i potrzebną społeczeństwu Gminy Karczmiska.

Obecnie przedszkole składa się 10 oddziałów – 6 oddziałów w Karczmiskach i po dwa oddziały na Głusku Dużym i Słotwinach.

 

Nauczycielki, które pracowały w Przedszkolu w Karczmiskach:

Bartoś Eugenia

Flasińska Karolina

Kobiałka Maria

Paluch Lidia

Piłat Kazimiera

Piłat Ludmiła

Sadowska -Ejchler Aldona

Wawer Janina

Żółkiewska Henryka