Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Karczmiskach

Zajęcia adaptacyjne

Utworzono dnia 26.08.2020

Szanowni rodzice dzieci nowo zapisanych do przedszkola od 01 września 2020r.

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną i z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola informujemy, że zajęcia adaptacyjne odbędą się 28 i 31 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00- 11.00.

Jednocześnie prosimy o zastosowanie się do wytycznych GIS-u tj.

  • Na zajęcia adaptacyjne może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Dzieci na zajęcia są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  •  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatni), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  •  W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

Wicedyrektor ds. Przedszkola

Joanna Brzozowska -Samolej